Velké putování velryby Varyby 2008

1.ročník

Velké putování velryby Varyby bylo odstartováno v květnu 2008 a nikdo si netroufal hádat, jak to všechno dopadne... :-)

Ve školách se objevil plakátek a děti od svých třídních učitelů dostaly malé skládačky, které je měly provést soutěží.

Byly vyhlášeny 2 kategorie.

Ta první byla pro mladší děti z 1.-3.tříd, 

 

v té druhé mohly soutěžit děti ze 4.- 9.tříd.

Děti mohly jít celou trasu se svými učiteli, s rodiči, s přáteli... záleželo na nich, jakou formu zvolí. Cíl byl v Galerii umění. Tam děti odevzdaly ústřižek s vyplněným zadáním, jménem a adresou školy a dostaly pamětní list a "zipík".

Všechny ústřižky byly v pátek 12.září 2009 slosovány při slavnostním ukončení oslav 650.výročí založení našeho města. Ceny předala primátorka Karlových Varů Veronika Vlková a vítězům zahráli Maxim Turbolenc. Balíčky s hodnotnými cenami získali vždy 3 vylosovaní z každé kategorie. Navíc byla za každou kategorii vylosována jedna třída, která vyhrála celodenní zájezd do Prahy do Mořského světa a do IMAXu.

Co dodat na závěr?

Prvním ročníkem Velkého putování velryby Varyby prošlo více než 500 dětí karlovarských základních škol... to mluví samo za sebe... :-)

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A LOSOVÁNÍ S PRIMÁTORKOU MĚSTA

PŘED THERMALEM 12.9.2008